Free shipping for orders in the EU countries.

OMG, הייתי ממש חרד בהתחלה. הניתוח להתרת הלשון הקשורה נקבע לאותו יום ממש שבו הייתה לו ברית מילה. הוא היה רק בן 8 ימים הקטן הזה! רק שבסוף זה היה יותר פשוט ממה שחשבתי. אח״כ תרגול הלשון גם היה קל ורגוע ואפילו נתן לי זמן איכות אינטימי אתו. בכל פעם ממש החלפנו מבטים אחד עם השני?.

Order Now

Private Customers

Professional Customers