Free shipping for professionals in EU countries on orders of 10 or more units.

עברתי תקופה גיהנום עם ההנקה במשך שלושה חודשים. אני והבייבי שלי כל כך סבלנו. הוא היה חסר מנוחה כל הזמן, אני כאבתי ולא הבנתי למה. עד שיועצת הנקה אמרה לי לבדוק אם זה בגלל לשון קשורה. ניתוח ההתרה ותרגילי הלשון עם מכשיר הלייפר היו כל כך פשוטים. זה שינה את חיינו. ?

Order Now

Private Customers

Professional Customers