Free shipping for orders in the EU countries.

“התרגילים עם מכשיר הלייפר עברו כל כך בקלות עם הקטנצ׳יק שלי. כשהתחלנו עם תרגילי הלשון, כמו שהסבירה לי יועצת ההנקה, פשוט שיחקתי אתו עם המכשיר ליד הפה תוך כדי התרגילים וככה הוא ממש שיתף איתי פעולה. אפילו התחברנו על ‘זמן ליפר’ שלנו ביחד. ?

Order Now

Private Customers

Professional Customers